ข้อควรระวังในการเลือกใช้กระจกเทมเปอร์


กระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกนิรภัยประเภทหนึ่งที่มีความคงทน แข็งแกร่งอย่างมาก เพราะถูกผลิตมาด้วยกระบวนการที่ทำให้กระจกมีความแข็งแกร่งขึ้น 3-5 เท่า และมีความปลอดภัยมากขึ้น การติดตั้งกระจกนิรภัยนั้น สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Preformed Concrete Slab (การติดตั้งฝังรางที่พื้น) และ Exposed Channel Installation (การติดตั้งแบบโชว์)

กระจกเทมเปอร์ แม้ว่าจะมีความเหมาะสมในการใช้งานหลายรูปแบบ แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้ หรือข้อควรทราบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกระจกเทมเปอร์มาใช้ ดังนี้

ไม่สามารถตัดได้อีก
หากคุณต้องการใช้กระจกเทมเปอร์ ควรให้ช่างผู้มีความชำนาญมาวัด และติดตั้งให้ เนื่องจากกระจกเทมเปอร์เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข คือ ไม่สามารถตัด เจาะ เจียร บากได้ ในการวัดจึงต้องมีความพอดีมากที่สุด ไม่เกิดความผิดพลาด และแม่นยำตามขนาดที่ต้องการจริงๆ

ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในบางลักษณะ
กระจกเทมเปอร์นั้นไม่เหมาะสมในการใช้งานบางลักษณะ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย และความเหมาะสม ดังนั้น จึงไม่ควรใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์เดี่ยวๆ เป็นหลังคา เป็นผนังภายนอกอาคารบริเวณชั้นสูงๆ ใช้เดี่ยวๆ เป็นพื้น หรือ เป็นขั้นบันได และไม่สามารถใช้แทนกระจกกันไฟได้

ต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
ห้ามนำของมีคม เช่น ตะปู เหล็กแหลม ไขควง วัสดุแข็งๆ หรือสิ่งต่างๆ มาใช้ในการขูดกระจก ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นพลาสติกแทน นอกจากนี้ยังไม่ควรใช้ผ้าทั่วไปเช็ด แต่ควรใช้ผ้าสำหรับเช็ดกระจกโดยเฉพาะ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ และใช้น้ำยาหรือครีบขัดสำหรับทำความสะอาดกระจกเท่านั้น

ต้องซ่อมแซมโดยช่าง
หากกระจกเทมเปอร์เสียหาย จะต้องปรึกษาช่างติดตั้งกระจกก่อน และควรซ่อมแซมโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น

กระจกอาจเกิดรอยและคราบได้ง่าย
เหมือนกระจกทั่วไปที่อาจเกิดรอยและคราบได้ง่าย การทำความสะอาดกระจกเทมเปอร์ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่น ทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบ และเช็ดออกให้แห้งสนิท เพื่อไม่ให้เป็นคราบฝังแน่น หรือใช้น้ำยาเช็ดกระจกเช็ดทำความสะอาด
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อควรระวังในการใช้งานกระจกเทมเปอร์ ซึ่งควรทราบก่อนเลือกใช้งาน และพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนด้วย