เราหมดเงินกับ ขายอุปกรณ์สักคิ้ว ไปเยอะ 


เรื่องของการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะทำร้านเล็บมันไม่ได้ว่าจะจ่ายเงินน้อยนะมันจ่ายเงินไปเยอะพอสมควรสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะทำแต่ก่อนเรานั้นคิดว่ามนค้อร้านเล็กๆเท่านั้นเองมันอาจจะใช้เงินลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะทำเล็บแต่ที่ไหนได้มันคิดว่ามันน้อยแต่ไปมาแล้วเรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะทำย่างจริงจังตอนนี้มันหมดเงินไปเยอะเงินทองที่เรานั้นสะสมไว้ที่มันหมดกับร้านนี้แลหะเรานั้นซื้อ ขายอุปกรณ์สักคิ้ว อย่างดีมีเยอะด้วยและคือตัวไหนมันก็แพงค่าตกต่างร้านมันหลายบาทพอสมควรแล้วไหนจะค่าซื้อ ขายอุปกรณ์สักคิ้ว อะไรอย่างอ่านอีกตั้งมากมายคือของมันจะต้องใช้หมุนเวียนกันไปเสมอมาสำหรับการที่เรานั้นจะซื้อ ขายอุปกรณ์สักคิ้ว เรานั้นก็หมดเงินไปเยอะขาดนี้เรานั้นๆไม่ไหวนะถ้าจะแพงจะเยอะนาดนี้เรานั้นก็เหนื่อยแต่ก็จะต้องทำไปเรื่อยๆก็ลงทุนไปแล้ว