หาที่สอนนวดเถอะอาชีพนี้กำลังมาแรง


ถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีอาชีพหลักในการที่จะประกอบอาชีพเราเองในฐานะของคนที่คุยกวางอยู่นานพอสมควรจากการที่ลาออกจากการทำงานในออฟฟิศในกรุงเทพมาอยู่ในต่างจังหวัดเพื่อมาดูแลครอบครัวของเราเราเองตัดสินใจในการลาออกจากกรุงเทพมาสอนนวดเพราะมันอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆมันเหนื่อยนายมันเบื่อกับสังคมวุ่นวายเบื่อกับการแข่งขันเบื่อกับรถติดจึงตัดสินใจในการลาออกมาจากที่ทำงานในกรุงเทพแม้ว่าเงินเดือนจะเยอะแล้วยังไม่มีงานรองรับในต่างจังหวัดก็ตามแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจในการ ที่จะลาออกจากงานมาทำการหาเงินในต่างจังหวัดหาอยู่นานก็หาไม่ได้จึงตัดสินใจในการที่จะหาที่ สอนนวด เพื่อที่จะไปทำงานในศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์นวดแผนไทยเราเองคิดอยู่ตั้งนานว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดแต่พอเรียนแล้วก็มีงานทำจริงๆเราเองอาจจะมองว่าตอนแรกงานนวดเป็นงานสอนนวดที่ไม่ได้มีความสุขก็ได้แต่เราก็ได้ทำจริงๆก็ดีได้เงินเดือนก็เยอะพอสมควรอีกว่าแล้วทำงานในออฟฟิศด้วยซ้ำไป