เรียนนวดแผนไทยเปิดคอร์สอีกเมื่อไหร่ 


รอแล้วรอเลาทำไม่ที่ เรียนนวดแผนไทย มันไม่เปิดคอร์สใหม่เสียที่มันนานจังแล้วที่จริงเราเองมันไม่ต้องรอคอยอะไรมากมายขนาดนี้หรอกนะสำหรับการที่เราจะจัดการในการที่จะเรียนมันมีตั้งหลากหลายที่มันเปิดสอนมันมีแต่ที่นี้ที่เดียวเสียเมื่อไหร่สำหรับการที่เราจะจัดการในการที่เราจะเรียนมันมีที่เปิดตั้งเยอะแต่เราเองต่างหาที่มันไม่สนใจที่อื่นในใจของเราเองว่ามันสนใจในการที่เราจะเรียนกับเรียนนวดแผนไทยที่นี้แต่เพียงที่เดียวสำหรับการที่เราจะจัดการในการที่เราจะเรียนแต่มันรอแล้วรอเลาเฝ้าแต่โทรไปสอบถามทางโรงเรียนก็ยังไม่ถึงเวลาในการที่จะเปิดคอร์สเสียที่สอบถามเหตุผลไปยังที่มันยังไม่เปิดมันมีเหตุผลเลยว่านักเรียนในหลักสูตเดิมยังไม่ได้หมดคอร์สในการเรียนต้องรอให้รุ่นเดิมมันหมดหรืแอว่าจบกันหมดทุกคนเสียก่อนที่เรียนนวดแผนไทยมันจึงจะเปิดคอร์สกันอีก