ที่โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บสอนไม่เกินกลุ่มละ 10 คน


อยากได้จำนวนคนเรียนที่มันน้อยกว่าที่มันสอนกันทั่วไปถ้าคนที่เค้านั้นสอนกันทั่วไปเราเองว่ามันไม่ค่อยไหวมันไม่ไหวนะถ้าจะเรียนใน โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บ แล้วมันคนเรียนเยอะเราเองมเอานะคนเรียนเยอะแบบนี้มันไม่ค่อยไหวถ้าคนเรียนเยอะแล้วเราเองจะต้องมาเหนื่อยในการที่จะเรียนไม่ทันคนอื่นเช่นนี้เราเองคิดว่ามันไม่น่าจะไหวเท่าไหร่แล้วในการที่จะเรียนในโรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บเราเองขอกลุ่มละไม่เกิน 10 คนมันไม่ทราบว่าจะพอที่จะไม่มีที่ว่ากลุ่มละเรียนไม่เกิน 10 คนมันหามาสักระยะแล้วนแต่มันไม่เจอเลยส่วนมากมันมีแต่คนเยอะๆเราเองเรียนแล้วมันเรียนคนเยอะมันไม่ทันคนอื่นเลยมันเหนื่อยนะแบบนี้มันเรียนแล้วมันไม่ทันคนอื่นมันจะเรียนทำไม่มันเรียนแล้วมันไม่ค่อยไหวแบบนี้เรานั้นมันเหนื่อยมันเคยทำลองแล้วมันไม่ไหวนะแต่ต้องการที่จะเรียนในรกลุ่มละไม่เกิน 10 คนในการที่จะเรียนโรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บยังหาไม่เจอเลย