มีความตั้งใจเรียนรู้เรียนนวดสปาเพิ่มเติม 


ทำงานทางด้านนี้มันทำงานในวิชาชีพนี้มานานแล้วแล้วถามว่าถ้ามันทำงานในด้านนี้เป็นอยู่แล้วจะมาอะไรหนักหนาจะมาเรียนทำไมให้มันเสียเวลาเล่าก็เป็นอยู่แล้วคือข้อนี้มันยอมรับเลยนะว่ามันเป็นอยู่เลยแต่ว่าที่มันสนใจในการที่จะเรียนเพราะว่าอะไรนะเหรอจึงสนใจในการที่จะ เรียนนวดสปา เพิ่มเติมคือเรานั้นอยากที่จะมาเก็บเกี่ยวพวกเทคนิคอะไรพวกนี้ให้มาด้วยข้อหนึ่งพอมาข้อที่สองที่มันสำคัญเลยที่เรานั้นจะอยากที่จะเรียนในดรนงเรียนที่เค้านั้นสอนเป็นจริงจังในการที่จะเรียนนวดสปามันคือต้องการใบประกาศที่จะได้จากโรงเรียนเรานั้นมันมีแผนในอนาคตว่าเรานั้นจะเปิดร้านเรานั้นจะเปิดร้านมันเปิดได้แต่เรานั้นมันไม่มีใบประกาศอะไรเลยมันได้ใบประกาศทางมันจะได้เอามารับประกันในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเข้ามารคับบีริการของร้านของเราเองเลยตั้งใจจะมาเรียนในที่เรียนนวดสปาเลย